Spennende stilling ledig som prosjektkoordinator i Telemarkskanalen regionalpark

Telemarkskanalen regionalpark arbeider med tilrettelegging og synliggjøring av Telemarkskanalen som attraksjon i samarbeid med næringsaktører og innbyggere.

Mesteparten av utviklingsarbeidet vårt organiseres som prosjekter, og prosjektkoordinatoren må evne å ta initiativ til, gjennomføre og følge opp utviklingsprosjekter i tett samarbeid med et mangfold av offentlige og private aktører. Som en av to ansatte i regionalparken vil administrative oppgaver knyttet til informasjon, markedsføring, økonomi, rapportering med mer også ligge til stillingen.

Søk stillingen her.

Mer om Telemarkskanalen regionalpark her.