Sognefjorden Kystpark en etablert regionalpark

Lokale aktører og kommunene (Solund og Hyllestad) har over flere år jobbet godt med et langsiktig prosessarbeid. Det har ført til etableringen av den 6 norske regionalparken. Den lokale ivaretakelsen av kystarven, formidling og mer verdiskaping er noe av det parken skal jobbe med videre. For mer informasjon om parkens planer, se her.