Presentasjoner fra parkmøtet i Solund

Parkmøtet i Solund var godt både faglig og sosialt. Vi fikk se mange flotte steder på båttur i øylandskapet, og hadde gode diskusjoner. Nedenfor finner du presentasjoner fra parkmøtet.

Interpretasjon i park. Hvordan formidle natur- og kulturverdier?  Ved Kristian Bjørnstad, sekretariatsleder Norske Parker

Naturveiledning og naturbasert turisme. Ved Knut Fossgard. Inst. for naturforvaltning, NMBU på ÅS.

Interpretasjon av Kystarven. ved Per Arne Tveit, sekretær i HAFS regionråd

Hva er verdien og effektene av regionalpark? Ved Roar Werner Vangsnes, Distriktssenteret

Besøksforvalting – hva er det? Informasjon om et nytt forsknings- og utviklingsprosjekt om besøksforvaltning i Verdsarvparken. Ved Hanne Lykkja, Nærøyfjorden Verdsarvpark

Regionalparker- en fortid og framtid i Norge. Hvor kommer tenkningen om regionalpark fra? Og hvor er den på vei? Ved Morten Clemetsen, NMBU Ås og Aurland Naturverkstad