Sammen skaper vi levende landskap

En engasjert gjeng fra Norske Parker møtes denne uken på Greenhouse Oslo for å lage videre strategier for levende landskap.

Valdres Natur- og Kulturpark, Finnskogen Natur & kulturpark, Haldenkanalen regionalpark, Telemarkskanalen regionalpark, Vefsna Regionalpark, Sognefjorden Kystpark, Varanger Arctic Norway, Okstindan natur- og kulturpark og Nærøyfjorden Verdsarvpark jobber sammen for å ta vare på og utvikle landskaps- og kulturverdier.

Fortsett...

Velg levende landskap

Politiske forskjeller forsterkes foran et valg, men noen kjernesaker er alle enige om: Vi må skape bærekraftig vekst og utvikling, stimulere til god folkehelse og inkludere alle i fellesskapet. Norske Parker leverer en løsning på dette.

 Vi er et nettverk for Norges ni regionalparker som omfatter 35 kommuner. Vi tar vare på landskap- og kulturverdier. Vi inviterer gamle og unge til aktivitet. Vi rydder stier og strender. Vi skaper møteplasser. Og vi stimulerer til næringsutvikling basert på regionens identitet og styrker.

Fortsett...

NORSK PARK-KONFERANSE 19. – 20. MAI 2020

Parkkonferanse 2020 i Telemarkskanalen Regionalpark på Dalen Hotell

For aktive i Natur & Kulturparker/Regionalparker, Geoparker, Nasjonalparker, UNESCO-områder og andre interesserte i natur- og kulturbasert ivaretaking og utvikling.

Parkene ivaretar kulturlandskap, fremmer friluftsliv, sikrer kulturarv og forsterker identitet. Gjennom parkpartnerskapet utvikles det en bred og bærekraftig verdiskaping gjennom lokale produkter og opplevelser. Parkene bygger også samlende og solide stedsmerkevarer over tid.

Fortsett...