Ny daglig leder i Valdres Natur- og kulturpark

Jørand Ødegård Lunde trer inn som daglig leder i Valdres Natur- og kulturpark, norges første regionalpark. Hun tar over etter Marit Blomlie, som har vært konstituert daglig leder i to år.

Jørand Ødegård Lunde er fra Vang i Valdres og har bakgrunn fra politikken. På nettsiden til Valdres Natur-  og kulturpark sier hun:

– Eg gledar meg til å ta fatt på arbeidet saman med alle dei gode og kompetente medarbeidarane. I lag med offentleg og privat sektor skal me ta tak i utviklinga av Valdres. Identiteten og det beste av røtene våre må me ha med oss inn i ei  ny tid. Eg ser på VNK som ein koplingsboks som skapar synergiar ved å kople ting saman.

Norske Parker benytter anledningen til å takke Marit Blomlie for samarbeidet og ønske Ødegård Lunde lykke til!