Norske Parker arrangerer Norsk park-konferanse

I Okstindan natur- og kulturpark i Hemnes kommune, Nordland. 8 – 9 (10). Juni 2017. Gå til vår konferanseside her. Meld deg på!

Velkommen til Norsk Park-konferanse.  Konferansen for Natur & kulturparker, Regionalparker, Geoparker, Nasjonalparker, Biosfæreområder og for samarbeidpartnere i Byregionprogrammet i Ranaregionen.

De går under ulike navn, men det er alt flere typer parker i Norge. De er unike regioner med et partnerskap som arbeider på helhetlige måter med bygdeutvikling, natur, landskap og verdiskaping. Norsk Park-konferanse arrangeres nå for første gang og er et felles treffpunkt for alle typer parker. Her diskuterer vi aktuelle temaer og du vil få praksisnær kunnskap som du kan bruke i din region eller lokalsamfunn.

Her er en smak av det vi tilbyr av spennende faglig program:

HOVEDTEMA:

Besøk og bærekraft i praksis – Bred verdiskaping i norske parker

Det er stort fokus på konsekvensene av veksten i reiselivet. Parker over hele Norge jobber i krysspunktet mellom bærekraftig bruk og verdiskaping. Hvordan skal vi jobbe på integrerte måter med besøk og bærekraft? Hvordan skal vi gjør vi det i praksis?

Foredrag 8. juni

 • «Berre kraftig» eller bærekraftig reiseliv? Audun Pettersen, Direktør for bærekraftig reiseliv og mat, Innovasjon Norge.
 • Besøk og bærekraft. Lokalbefolkning og turister i Fjord- Norge. Erling Oppheim, daglig leder Nærøyfjorden Verdsarvpark/Nestleder Norske Parker.
 • Landbruk, lokalmat og reiseliv henger sammen. Merete Furuberg, Leder, Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Verdiskaping i fjell og utmark. Judith Kortgård, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD
 • Bred verdiskaping basert på natur- og kulturressurser. Roar Werner Vangsnes, Seniorrådgiver, Distriktssenteret.

Besøks og bærekraft i praksis. Bli kjent med hva de ulike typer parker er og hva de gjør. Er du ukjent med alt dette? Da lærer du mye nytt her!

 • Bred verdiskaping i norske regionalparker. Ellen Skjølberg, Vefsna Regionalpark/Norske Parker
 • Geoturisme i Norske Geoparker, Kristin Rangnes, Gea Norvegica Geopark
 • Nordhordaland Biosfæreområde, Vestnorsk Kystlandskap og folket som bur der…. Prosjektleder Kari E. Natland, Region Nordhordaland
 • Merkevarebygging og besøksforvaltning i Norges Nasjonalparker. Hege Husby Talsnes, Miljødirektoratet.

Foredrag 9. juni

 • Bred verdiskaping i praksis – hvordan lokale verdier bidrar i helhetlig regional utvikling. Dag Jørund Lønning, Professor og bygdeprofil
 • Park som integreringsaktør i samfunnet. Morten Clemetsen, Professor, Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet, NMBU
 • Bærekraftig verdiskaping i utmark. Halvard Dahle Lægreid, Kommunesektorens organisasjon, KS.
 • Verdiskaping i og rundt nasjonalparkene. Bjørn Åge Jensen, Daglig leder, Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer.
 • Besøksopplevelsen i norske parker? Et internasjonalt blikk. Bill Taylor, reiselivsrådgiver, Skottland.

Verksteder

1. Utvikling av nisjeopplevelser 

 • Nasjonalparkhotell som konsept.  Bjørn Olsen, Bryggeloftet, Femund-Engerdal.
 • Kayakk og stormturisme i vest. Trude Søilen, Sognefjorden Kystpark
 • Vandring og verdiskaping i fjordene.
  Snædis Laufey Bjarnadottir, Nærøyfjorden Verdsarvpark.

2. Bygging av digitale besøksopplevelser

 • Integrert og interaktivt. Digital besøksopplevelse i Valdres. Henning Wangsnes, Markedssjef- og kreativ leder, Valdres Natur- og kulturpark.
 • Digital teknikk for naturveiledning og interpretasjon. Per Sonnvik, Centrum för Naturvägledning, SLU Uppsala.
 • Planlegging av besøksopplevelser med bruk av interpretasjon. Bill Taylor, rådgiver, Skottland.

3. Verdier og verdiskaping i landskap

 • Partnerskap i praksis. Erling Oppheim, Daglig leder, Nærøyfjorden Verdsarvpark.
 • Med alver i analysen. Landskapsressursanalyse og regional plan i Snæfellsnes, Island. Ragnhildur Sigurðardóttur, Daglig leder, Snæfellsnes Regionalpark.
 • Innovativ ressursanalyse og stedsutvikling langs Telemarkskanalen.  Pål Kleffelgård, Daglig leder, Telemarkskanalen Regionalpark.