Norsk park-konferanse

I Okstindan natur- og kulturpark i Hemnes kommune, Nordland. 8 - 9 (10). Juni 2017.

FOREDRAG-VERKSTEDER-LOKALMAT-PARKMARKED-FORMIDLING-PARKROCK-VANDRING

Velkommen til Norsk Park-konferanse.  Konferansen for Natur & kulturparker, Regionalparker, Geoparker, Nasjonalparker, Biosfæreområder og for samarbeidpartnere i Byregionprogrammet i Ranaregionen.

De går under ulike navn, men det er alt flere typer parker i Norge. De er unike regioner med et partnerskap som arbeider på helhetlige måter med bygdeutvikling, natur, landskap og verdiskaping. Norsk Park-konferanse arrangeres nå for første gang og er et felles treffpunkt for alle typer parker. Her diskuterer vi aktuelle temaer og du vil få praksisnær kunnskap som du kan bruke i din region eller lokalsamfunn.

HOVEDTEMA:

Besøk og bærekraft i praksis – Bred verdiskaping i norske parker

Det er stort fokus på konsekvensene av veksten i reiselivet. Parker over hele Norge jobber i krysspunktet mellom bærekraftig bruk og verdiskaping. Hvordan skal vi jobbe på integrerte måter med besøk og bærekraft? Hvordan skal vi gjør vi det i praksis?

Foredrag 8. juni

 • «Berre kraftig» eller bærekraftig reiseliv? Audun Pettersen, Direktør for bærekraftig reiseliv og mat, Innovasjon Norge.
 • Besøk og bærekraft. Lokalbefolkning og turister i Fjord- Norge. Erling Oppheim, daglig leder Nærøyfjorden Verdsarvpark/Nestleder Norske Parker.
 • Landbruk, lokalmat og reiseliv henger sammen. Merete Furuberg, Leder, Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Verdiskaping i fjell og utmark. Judith Kortgård, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD
 • Bred verdiskaping basert på natur- og kulturressurser. Roar Werner Vangsnes, Seniorrådgiver, Distriktssenteret.

Besøks og bærekraft i praksis. Bli kjent med hva de ulike typer parker er og hva de gjør. Er du ukjent med alt dette? Da lærer du mye nytt her!

 • Bred verdiskaping i norske regionalparker. Ellen Skjølberg, Vefsna Regionalpark/Norske Parker
 • Geoturisme i Norske Geoparker, Kristin Rangnes, Gea Norvegica Geopark
 • Nordhordaland Biosfæreområde, Vestnorsk Kystlandskap og folket som bur der…. Prosjektleder Kari E. Natland, Region Nordhordaland
 • Merkevarebygging og besøksforvaltning i Norges Nasjonalparker. Hege Husby Talsnes, Miljødirektoratet.

Foredrag 9. juni

 • Bred verdiskaping i praksis – hvordan lokale verdier bidrar i helhetlig regional utvikling. Dag Jørund Lønning, Professor og bygdeprofil
 • Park som integreringsaktør i samfunnet. Morten Clemetsen, Professor, Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet, NMBU
 • Bærekraftig verdiskaping i utmark. Halvard Dahle Lægreid, Kommunesektorens organisasjon, KS.
 • Verdiskaping i og rundt nasjonalparkene. Bjørn Åge Jensen, Daglig leder, Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer.
 • Besøksopplevelsen i norske parker? Et internasjonalt blikk. Bill Taylor, reiselivsrådgiver, Skottland.

Verksteder

1. Utvikling av nisjeopplevelser 

 • Nasjonalparkhotell som konsept.  Bjørn Olsen, Bryggeloftet, Femund-Engerdal.
 • Kayakk og stormturisme i vest. Trude Søilen, Sognefjorden Kystpark
 • Vandring og verdiskaping i fjordene.
  Snædis Laufey Bjarnadottir, Nærøyfjorden Verdsarvpark.

2. Bygging av digitale besøksopplevelser

 • Integrert og interaktivt. Digital besøksopplevelse i Valdres. Henning Wangsnes, Markedssjef- og kreativ leder, Valdres Natur- og kulturpark.
 • Digital teknikk for naturveiledning og interpretasjon. Per Sonnvik, Centrum för Naturvägledning, SLU Uppsala.
 • Planlegging av besøksopplevelser med bruk av interpretasjon. Bill Taylor, rådgiver, Skottland.

3. Verdier og verdiskaping i landskap

 • Partnerskap i praksis. Erling Oppheim, Daglig leder, Nærøyfjorden Verdsarvpark.
 • Med alver i analysen. Landskapsressursanalyse og regional plan i Snæfellsnes, Island. Ragnhildur Sigurðardóttur, Daglig leder, Snæfellsnes Regionalpark.
 • Innovativ ressursanalyse og stedsutvikling langs Telemarkskanalen.  Pål Kleffelgård, Daglig leder, Telemarkskanalen Regionalpark.

Lokalmat, formidling og jazzkonsert

Vi spiser lokalmat til lunsj og middag. Besøksrunde til fots i sentrum av koselige Hemnesberget. Natur- og kulturformidling hos  den lokale gullsmeden med egen gallerikafe, på et kunstgalleri, et båtskøt og i en krigsbunkers. Første kvelden blir det jazz og mikrobrygg i klubblokalene til den lokale jazzklubben.

  

Parkmarked og Parkrock

Markeds- og konsertplass i Svartebukta, Korgen. Her kan alle vise frem sine parker og lokale parkprodukter. Utendørs middag. Senere blir det parkrock med lokalbefolkningen. Artister er Trine Rein og Banana Airlines.

Vandring

For de som velger å bli til den 10 juni blir det vandring til den særpregede Rabotytta ved Okstindanmassivet, Nord-Norges høyeste fjell. Vi tar vær- og føreforbehold.

Program og påmelding

Last ned detaljert program for konferansen her.

Vi har stanset påmelding via våre nettsider.

NB. Påmelding dekker ikke reise og overnatting. For informasjon om reise og overnatting, se her.

Norsk Park-konferanse arrangeres av:

                       

I samarbeid med Byregionprogrammet i Ranaregionen.