Foto: Cathrine Dokken

NORSK PARK KONFERANSE 11.-12. JUNI 2019

Årets Parkkonferanse holdes i Valdres Natur- og Kulturpark 11. – 12. juni 2019

For aktive i Natur & Kulturparker/Regionalparker, Geoparker, Nasjonalparker, UNESCO-områder og andre interesserte i natur- og kulturbasert ivaretaking og utvikling.

TEMA: HELHETLIG IVARETAKING OG UTVIKLING

-KOBLINGER MELLOM FOLK, NÆRING OG LANDSKAP

Vi er som deg. Vi er entusiaster for folk og sted. Vi jobber for våre særegne natur- og kulturverdier og vil både ivareta og videreutvikle disse på bærekraftige måter. Og vi liker å se dette i en sammenheng.

Men i vårt arbeid ser vi alt for ofte en steil sektorisering, silotenkning og splittende fagtradisjoner. Det skaper negative konsekvenser. Så hvordan ivaretar vi en helhetlig tilnærming til både ivaretaking og utvikling? Hva kan vi egentlig gjøre med dette i praksis?

Vårt arbeid i Norske Parker er ett av flere svar på dette. Regionalparker, eller natur- og kulturparker, styrker samarbeid på tvers og over tid. Parkene er regionale partnerorganisasjoner som kobler aktører sammen i solide og langsiktige samarbeidsplattformer.

Parkene ivaretar kulturlandskap, fremmer friluftsliv, sikrer kulturarv og forsterker identitet. Gjennom parkpartnerskapet utvikles det en bred og bærekraftig verdiskaping gjennom lokale produkter og opplevelser. Parkene bygger også samlende og solide stedsmerkevarer over tid. Vårt vertskap, Valdres Natur- og kulturpark er et godt eksempel på dette.

 

I årets konferanse setter vi fokus på den kobling og kommunikasjon som må til mellom folk, næring og landskap for å skape en helhetlig ivaretaking og utvikling. I løpet av konferansen får du inspirerende presentasjoner, aktuelle verksteder og berikende besøk. Alt dette vil gjøre deg bedre til å jobbe på mer helhetlige måter i din egen region eller lokalsamfunn. Du får også rikelig tid til gode samtaler med inspirerende kollegaer.

Velkommen til Valdres!

Klikk her for å se årets program! 

Norsk Park-konferanse 2019 arrangeres av: