Listerregionen på vei mot regionalpark

Lister regionråd tok nylig en viktig beslutning i retning av å bli regionalpark. Etter et temamøte, hvor styreleder Eivind Brenna og sekretariatsleder Kristian Bjørnstad deltok, valgte rådet å gå videre med i en prosess med fokus på Lister sine visjoner og mål, men som vil bruke regionalpark som verktøy. Regionalparkarbeidet har bakgrunn i et forprosjekt ledet av Lister Friluftsråd.

Les en artikkel fra møtet her.