Foto: Cathrine Dokken

NORSK PARK KONFERANSE 11.-12. JUNI 2019

Årets Parkkonferanse holdes i Valdres Natur- og Kulturpark 11. – 12. juni 2019

For aktive i Natur & Kulturparker/Regionalparker, Geoparker, Nasjonalparker, UNESCO-områder og andre interesserte i natur- og kulturbasert ivaretaking og utvikling.

TEMA: HELHETLIG IVARETAKING OG UTVIKLING

-KOBLINGER MELLOM FOLK, NÆRING OG LANDSKAP

Vi er som deg. Vi er entusiastiske for egne landskap – for våre natur og kulturverdier. Vi vil både ivareta og videreutvikle disse verdiene på bærekraftige måter. Men alt for ofte møter vi steil sektorisering, silotenkning og fryktinngytende fagtradisjoner.

Fortsett...

Norske Parker på statsbudsjettet

Det var god stemning på Stortinget. Statsbudsjettavtalen mellom Krf og regjeringen fikk på plass 5 millioner kr på budsjettet for 2019.

-Dette er et stort gjennomslag for de 9 norske regionalparkene, sier styreleder Eivind Brenna i Norske Parker.

Fra Varanger i nord til Telmarkskanalen i sør, fra Finnskogen i øst til Solund i vest. Mellom her ligger Nærøyfjorden, Valdres, Haldenkanalen, Vefsna og Okstindan. Alle disse områdene har valgt Regionalpark som samarbeidsplattform for privat og offentlig samarbeid om i ivaretaking og utvikling på grunnlag av lokale ressurser.

Fortsett...