Storytelling og signaturopplevelser på Norsk Park-konferanse i Varanger 3-5. Mai. Meld deg på!

Ny spennende konferanse. Norske Parker, Varanger Arctic Norway og Visit Varanger inviterer til en aktiv og lærerik konferanse. Vi fokuserer på hvordan historiefortelling og signaturopplevelser kan styrke koblinger mellom besøkende, bofaste og verdier i landskapet. Du møter internasjonale eksperter på dette området og i våre verksteder får du praktiske verktøy for å utvikle dette i din park eller område. Du møter også flere lokale guider på spennende arktiske signaturopplevelser. Vi gleder oss. Meld deg på her: https://www.visitvaranger.no/nb/norsk-park-konferanse-vadso

Fortsett...

Spennende stilling ledig som prosjektkoordinator i Telemarkskanalen regionalpark

Telemarkskanalen regionalpark arbeider med tilrettelegging og synliggjøring av Telemarkskanalen som attraksjon i samarbeid med næringsaktører og innbyggere.

Mesteparten av utviklingsarbeidet vårt organiseres som prosjekter, og prosjektkoordinatoren må evne å ta initiativ til, gjennomføre og følge opp utviklingsprosjekter i tett samarbeid med et mangfold av offentlige og private aktører. Som en av to ansatte i regionalparken vil administrative oppgaver knyttet til informasjon, markedsføring, økonomi, rapportering med mer også ligge til stillingen.

Fortsett...