Norske Parker møtte på Stortinget

Tirsdag 22. oktober inviterte Stortingets energi- og miljøkomité til åpen høring om statsbudsjettet 2020. Norske Parker deltok for å fremme vårt arbeid med regional utvikling.

Det var med stor glede vi registrerte at regjeringen foreslår å bevilge fem millioner kroner til vårt arbeid med regionalparker gjennom neste års statsbudsjett. Dette er midler som vil komme godt med i synliggjøring og utvikling av lokale natur- og kulturverdier av nasjonal interesse.

Fortsett...