Historisk toppmøte i Brussel for Europas regionalparker. Norske Parker signerer parkerklæring

Det var et historisk toppmøte i Brussel for alle regionalparker i Europa. Parker fra 20 land og 100 andre deltakere fra europeiske myndigheter og organisasjoner deltok i det historiske arrangementet.

Norske Parker, ved Kristian Bjørnstad, signerte den Europeiske regionalparkerklæringen og presenterte det norske arbeidet med regionalpark. En ny bok om Europas 900 regionalparker ble også lansert. Norske Parker er med i både eksempel og i eget kapittel i boken.

Fortsett...

Sognefjorden Kystpark en etablert regionalpark

Lokale aktører og kommunene (Solund og Hyllestad) har over flere år jobbet godt med et langsiktig prosessarbeid. Det har ført til etableringen av den 6 norske regionalparken. Den lokale ivaretakelsen av kystarven, formidling og mer verdiskaping er noe av det parken skal jobbe med videre. For mer informasjon om parkens planer, se her.

Fortsett...